Porządek Mszy Świętych w Środę Popielcową

9.00

17.00

18.00