DRODZY WIERNI !

Od poniedziałku 20.04.2020 r.zgodnie z nowymi rozporządzeniami władz państwowych po przeliczeniu powierzchni naszej świątyni we wnętrzu kościoła może przebywać równocześnie

48 osób

Przypominamy o możliwości korzystania z dyspensy Księdza Biskupa

i transmisjach nabożeństw z naszego kościoła na kanale YouTube.

Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących

oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,

którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.