DRODZY WIERNI !

Od niedzieli 17.05.2020 r. zgodnie z nowymi rozporządzeniami władz państwowych po przeliczeniu powierzchni naszej świątyni we wnętrzu kościoła może przebywać równocześnie

78 osób

Przypominamy o możliwości korzystania z dyspensy Księdza Biskupa

i transmisjach nabożeństw z naszego kościoła na kanale YouTube.

Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących

oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,

którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.